100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2021-08-15

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : กล้าฝันอีกครั้ง
1 ซามูเอล 1:1-11, 19-20
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า