100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2021-04-25

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : ชีวิตในทางพระเจ้า
สดุดี 128:1-6
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคเช้า