100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2021-04-18

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ทำให้ครอบครัวมั่นคงด้วยผลของพระวิญญาณ
กาลาเทีย 5:16-17, 22-25
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า