100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2021-03-21

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ราคาของการเทน้ำมันหอมนารดา
มาระโก 14:3-9
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า