100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2021-03-07

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : วิชาความลำบาก
มาระโก 10:32-52
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า