100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2021-01-31

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : โอกาสของชีวิต
ปฐมกาล 19:13-17
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคเช้า