ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

นมัสการ ภาคเช้า 2021-01-17

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : พลิกเรื่องร้ายให้กลายเป็นพลัง 2
ปฐมกาล 40:1-8, 20-23
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า