ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

นมัสการ ภาคเช้า 2021-01-10

ศจ.ดารณี วราเศษฐ์ หัวข้อ : แรงบันดาลใจ
ฟีลิปปี 3:12-16
โดย ศจ.ดารณี วราเศษฐ์

นมัสการภาคเช้า