ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

นมัสการ ภาคเช้า 2020-12-27

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : เสียงสวรรค์วันคริสต์มาส
ลูกา 1:37-38, 2:8-11
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคเช้า