ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคเช้า 2012-09-30

By: จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล.

ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล หัวข้อ : จงประกาศพระวจนะ
ดาเนียล 4:13-33

โดย ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล