ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

นมัสการ ภาคเช้า 2020-12-20

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : กลับบ้านเรานะ
มัทธิว 2:1-6
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า