ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

นมัสการ ภาคเช้า 2020-11-29

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ยูดาห์ทางแห่งพระพร
ปฐมกาล 49:9-12
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า