100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2020-11-08

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : ชีวิตแห่งการขอบพระคุณ
ปฐมกาล 4:1-7
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคเช้า