100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2020-10-18

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : เกลือและความสว่าง
มัทธิว 5:13-16
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า