ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคเช้า 2012-09-23

By: Paul Smith.

Paul Smith หัวข้อ : การนมัสการที่พอพระทัยพระเจ้า
โรม 12:1-16
โดย อ.พอล สมิธ