100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2020-07-12

ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง หัวข้อ : การนมัสการด้วยดนตรีชีวิต
สดุดี 150:1, 5-6
โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง

นมัสการภาคเช้า