100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2020-06-28

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ
กาลาเทีย 5:16-25
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคเช้า