100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคเช้า 2020-06-07

ศจ.ดารณี วราเศษฐ์ หัวข้อ : ชีวิตที่มีความหมาย
สุภาษิต 3:1-7
โดย ศจ.ดารณี วราเศษฐ์

นมัสการภาคเช้า