100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคเช้า 2020-05-31

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ความปกติใหม่
2 โครินธ์ 5:17-18
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

นมัสการภาคเช้า