100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคเช้า 2020-05-24

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ชีวิตที่แบ่งปัน
มัทธิว 14:13-21
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า