100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคเช้า 2020-04-12

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : บันทึกบทใหม่ (New Chapter)
ยอห์น​ 17:6-19
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า