100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคเช้า 2020-03-29

ศจ.ดารณี วราเศษฐ์ หัวข้อ : สิ่งสำคัญสำหรับชีวิต
มัทธิว 26:36-46
โดย ศจ.ดารณี วราเศษฐ์

นมัสการภาคเช้า