ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคเช้า 2012-09-09

By: นิกร สิทธิจริยาภรณ์.

Suksa Theparee หัวข้อ : คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอน
มัทธิว 6:5-13
โดย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์