100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคเช้า 2019-01-13

ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ หัวข้อ : สัมผัสรักษา
มัทธิว 8:1-4
โดย ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า