100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคเช้า 2019-01-06

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : มุ่งสู่การรับใช้เพื่อสำแดงพระคุณของพระเจ้า
กิจการฯ 20:17-24
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า