ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคเช้า 2012-08-05

By: ศึกษา เทพอารีย์.

Suksa Theparee หัวข้อ : เรียนเพื่อรัก
เฉลยธรรมบัญญัติ 17:14-20

โดย ศจ.ดร.ศึกษา  เทพอารีย์