100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคเช้า 2018-12-09

นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ หัวข้อ : นามประเสริฐ
อิสยาห์ 9:6
โดย นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า