100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคเช้า 2018-10-28

ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย หัวข้อ : รับใช้คนเล็กน้อยเท่ากับรับใช้พระเยซู
มัทธิว 25:34-40
โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า