100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-06-03

ศจ.ยืนยง ยัง หัวข้อ : เราควรจะแบ่งปันอะไรบ้าง
ยอห์น 17:1-8
โดย ศจ.ยืนยง ยัง

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า