100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-04-22

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : ทิ้งความทรงจำเป็นมรดก
โยชูวา 4:14-18
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล