100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-04-08

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ครอบครัวเดียวกัน
สดุดี 127:1-3, 133
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์