100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-03-04

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ดื่มด่ำกับพระเยซู
ยอห์น 15:1-17
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์