100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-02-18

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:1-8, 13
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์