100 ปี สืบสานและส่งต่อ

ธันวาคม 2022 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-11-19

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : พิธีศักดิ์สิทธิ์
1 โครินธ์ 11:23-34; มัทธิว 28:18-20
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์