100 ปี สืบสานและส่งต่อ

ธันวาคม 2022 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-09-24

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : คนสองประเภทที่ฟังพระวจนะ
มัทธิว 7:24-29
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน