100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคบ่าย 2015-08-23

อ.ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ หัวข้อ : ความเข้าใจในพระคัมภีร์ เพื่อชีวิตคริสเตียนที่เติบโต
กิจการฯ 2:42-47
โดย อ.ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์