100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-06-26

นศ.ศรีทอง พรเจริญรุ่งเลิศ หัวข้อ : สันติสุขท่ามกลางพายุร้าย
มาระโก 4:35-41
โดย นศ.ศรีทอง พรเจริญรุ่งเลิศ