100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-06-19

ศจ.รัตน์ติกาญน์ ชุมพู หัวข้อ : มองเห็นทาง
กันดารวิถี 14:1-11
โดย ศจ.รัตน์ติกาญน์ ชุมพู