100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-05-22

ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง หัวข้อ : บรรพบุรุษแห่งความเชื่อ
ยากอบ 2:21-26
โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง