100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-05-15

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : ทำตามบรรพชนแห่งความเชื่อ
ฟีลิปปี 4:4-13
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล