100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-05-08

คศ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : อับราฮัม บิดาแห่งความเชื่อ
โรม 4:3, 20-25
โดย คศ.ดารณี วราเศรษฐ์