100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-04-17

ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ หัวข้อ : สื่อสารประสานใจ
สุภาษิต 15:23, 25:11-12
โดย ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ