100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กรกฎาคม 2022 : เดือนแห่งดนตรีคริสตจักร

เทศนา ภาคบ่าย 2012-05-13

หัวข้อ : คำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อ
พระธรรมลูกา 13:1-9

โดย อ.มาร์ค  แซนด์ลิน