100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2014-04-06

ศจ.ศักดิ์สิษฏ์ ม่วงศักดิ์ หัวข้อ : ผู้มีชัยชนะ
วิวรณ์ 3:12
โดย ศจ.ศักดิ์สิษฏ์ ม่วงศักดิ์