100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2014-03-16

คศ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : ยอม
โรม 5:6-8, 6:6-8, 11
โดย คศ.ดารณี วราเศรษฐ์