100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2014-02-02

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ความจำกัดที่ไม่จำกัด
อพยพ 3:1-10, โรม 5:1-5
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์