100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2014-01-26

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : กลับมาสู่ความรักดั้งเดิม
วิวรณ์ 2:1-7
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน