100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2014-01-19

คศ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : การเดินทางแห่งพระคุณ
อิสยาห์ 43:4
โดย คศ.ดารณี วราเศรษฐ์