100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2014-01-12

อ.สมชาย ส่องทางธรรม หัวข้อ : ทำไมจึงกลัวนัก
มัทธิว 8:23-27
โดย อ.สมชาย ส่องทางธรรม