100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2013-09-15

อศจ.รัตติกาญน์ ชุมพู หัวข้อ : จงขะมักเขม้นอธิษฐาน
เอเฟซัส 1:15-23
โดย อศจ.รัตติกาญน์ ชุมพู